Historia

Historia Przedszkola Miejskiego w Witkowie

Przedszkole w Witkowie utworzono 28 lutego 1952 r. Pierwsza siedziba przedszkola znajdowała się w budynku przy ulicy Czerniejewskiej 2, będącym własnością Zgromadzenia Sióstr Służebniczek. Było to Przedszkole 3 oddziałowe z liczbą 38 miejsc w przedszkolu.

Dyrektorem Przedszkola  była Pani Eugenia Trochimska.

Od września 1977 roku do września 1996 r. obowiązki dyrektora pełniła Pani Anna Jackowska.

Na wniosek Inspektora Oświaty i Wychowania w Witkowie z dnia 20 września 1987 r. ustalono z dniem 22 września nową organizację Przedszkola w Witkowie  w związku ze zmianą siedziby przedszkola.

Od 1987 r. placówka funkcjonuje w nowym budynku przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 17.

Dnia 28 października 1987r. odbyło się uroczyste otwarcie przedszkola. Z tej okazji zjechało się wielu zaproszonych gości. Zaproszone osoby w dowód pamięci podarowały dzieciom zabawki, które zostały rozdzielone dla poszczególnych grup. W podziękowaniu dzieci wystąpiły z programem artystycznym oraz obdarowały gości drobnymi upominkami. Nowa siedziba przedszkola wzbudziła zadowolenie rodziców, ale przede wszystkim dzieci. Zwiększyła się liczba miejsc w przedszkolu oraz liczba oddziałów. Było to przedszkole już 4 oddziałowe.

Historia

W związku z przejęciem przez przedszkole dwóch oddziałów dzieci 6 –  letnich ze Szkoły Podstawowej Nr 1, 02.01.1990 r. ustalono nową organizację pracy placówki. Od roku 1991 organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Witkowo.

Od tego roku Przedszkole  Miejskie w Witkowie posiada Oddział Zamiejscowy w Kołaczkowie. Przedszkole w Kołaczkowie również zmieniało swoją siedzibę. Początkowo mieściło się w budynku mieszkalnym, następnie w pomieszczeniach dzierżawionych przez Miasto i Gminę Witkowo w byłym domu socjalnym Kombinatu  Państwowych Gospodarstw Rolnych.

Od września 1996 roku do września 2002 r. obowiązki dyrektora pełniła Pani Anna Witt.

Od 1 września 2002 r. obowiązki dyrektora pełniła Pani Ewa Skrzypska.

Ważnym wydarzeniem  było uroczyste  otwarcie  15.09.2003 r. nowej siedziby Oddziału Zamiejscowego przedszkola w Kołaczkowie. Od 01.09.2003 r. placówka ta z dwoma oddziałami przedszkolnymi funkcjonuje  w pomieszczeniach budynku przekazanego od Agencji Własności Rolnej na rzecz Gminy i Miasta Witkowo. W budynku tym mieści się również biblioteka i świetlica wiejska.

Z dniem 2 stycznia 2006 r. poszerzyła się baza lokalowa Przedszkola Miejskiego w Witkowie o kolejne 4 oddziały znajdujące się w budynku przy ulicy Jasnej 38. Do 31.12.2005 r. było to Przedszkole Wojskowe Nr 139 im. Misia Uszatka. Dnia 29 grudnia 2005 r. miało miejsce uroczyste przekazanie  przedszkola władzom samorządowym.

Od  stycznia 2006 r. Przedszkole Miejskie w Witkowie posiada 12 oddziałów z liczbą 245 dzieci.

W kronikach od początku istnienia przedszkola karty dokumentują organizowane corocznie liczne uroczystości przedszkolne:

 1. IX – Dzień Kolejarza
 2. X – Dzień Wojska Polskiego
 3. XI – Zabawa andrzejkowa
 4. XII  – Dzień Górnika
 5. XII – Choinka w przedszkolu
 6. I – Dzień Babci
 7. I – Balik karnawałowy
 8. III – Dzień Kobiet
 9. V – Dzień Matki
 10. VI – Dzień Dziecka
 11. VI – Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego

Placówka od wielu lat współpracuje z instytucjami i organizacjami środowiska lokalnego. Uczestniczymy  również w imprezach organizowanych przez Urząd Gminy i Miasta Witkowo, Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Witkowie:

 • TURNIEJ MIKOŁAJKOWY
 • WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
 • PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI DZIECI I MŁODZIEŻY
 • DNI WITKOWA

W ostatnich latach  systematycznie polepszano warunki pobytu i działalności dzieci, a także warunki pracy wszystkich pracowników przedszkola. Wynikiem dobrej współpracy z organem prowadzącym była wymiana okien i lamp w całym obiekcie przedszkola na ulicy Powstańców Wlkp. 17. Wymieniono również drzwi frontowe do przedszkola na plastikowe z antywłamaniową szybą. Jesienią 2005 roku ocieplony został również budynek, pomalowana elewacja co bardzo wpłynęło na podniesienie wyglądu i estetyki placówki. Przeprowadzono również remonty wewnątrz budynku:

 • remont łazienek dzieci i personelu,
 • malowanie sal, pomieszczeń gospodarczych, pomieszczeń personelu, gabinetu dyrektora,
 • wymiana wykładzin na holach korytarza, w pomieszczeniach personelu, w pokoju nauczycielskim, gabinecie dyrektora,
 • naprawa podłogi w Oddziale Zamiejscowym w Kołaczkowie.

W wielu drobnych remontach pomagali również rodzice.

Praca opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczna w przedszkolu daje dobre efekty dzięki owocnej współpracy z rodzicami. Rodzice przez wszystkie lata funkcjonowania przedszkola wspierali działania dążące do polepszania pracy placówki. Uczestniczyli w corocznym planowaniu pracy przedszkola, czynnie angażując się w organizowaniu imprez na terenie przedszkola i poza nim. 

W DNIU 30.05.2007 r. ODBYŁA SIĘ OFICJALNA UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA. PRZEDSZKOLE OTRZYMAŁO IMIĘ „BAJKA”.

Nadanie Imienia
Nadanie Imienia
Nadanie Imienia

PANIE DYREKTORKI PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO „BAJKA” W WITKOWIE:

Lp. Imię i nazwisko: Rok rozpoczęcia: Rok zakończenia:
1.
Eugenia Trochimska
1952
1977
2.
Anna Jackowska
1977
1996
3.
Anna Witt
1996
2002
4.
Ewa Skrzypska
2002
2020
5.
Iwona Piórkowska
2020
obecnie