Inne

Clifford
Upoważnienie do odbioru dziecka plus klauzula
Warunki ubezpieczenia
Klauzula informacyjna
List Ministra Edukacji Narodowej z okazji rozpoczęcia roku szkolnego 2020-2021
Procedura funkcjonowania przedszkola w czasie pandemii covid-19 od 1 września 2020 roku
Zarządzenie dyrektora nr 5 w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie przedszkola
Zarządzenie dyrektora nr 7 w sprawie wprowadzenia procedury funkcjonowania przedszkola w czasie pandemii covid-19 od 1 września 2020 r.