Kadra Pedagogiczna

Anna Gadzińska

Ukończyłam studia pedagogiczne o specjalności edukacja elementarna z terapią pedagogiczną oraz pedagogika opiekuńczo – wychowawcza. Moim zainteresowaniom towarzyszy systematyczne dokształcanie się (ukończyłam studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania – „Menedżer w oświacie” oraz pedagogiki osób z niepełnosprawnością intelektualną – Oligofrenopedagogika). Nieustannie poszerzam swoją wiedzę z zakresu rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym, co stanowi główny kierunek moich nauczycielskich zamiłowań. Jako nauczyciel dyplomowany w swojej pracy kieruję się zasadą, że

„Dzieciństwo to podstawa, po której będziemy chodzić całe życie”.

(Lya Luft)

Gadzińska Anna