Kadra Pedagogiczna

Izabela Laciuga

 

Jestem absolwentką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. Jestem nauczycielem dyplomowanym z wieloletnim stażem i bogatym doświadczeniem pedagogicznym. Moją pasją były i są dzieci, które spotykam na swojej drodze zawodowej. W pracy kieruję się zasadą, że każde dziecko ma swoje dobre i złe strony, dlatego należy dobre kształcić i doskonalić, a złe uświadamiać i wspólnymi siłami je poprawiać. W życiu i pracy kieruję się mottem, że dziecko jest słuchaczem, ale również wnikliwym obserwatorem, dlatego też staram się, aby to co robię i mówię trafiało wychowankom do umysłu, a przede wszystkim do serca.

Laciuga Izabela