Oferta

„Nie oczekuj, że twoje Dziecko będzie takim, jakim Ty chcesz żeby było.

Pomóż mu stać się sobą, a nie tobą.”

Janusz Korczak

Smerfy

Przedszkole Miejskie „Bajka” w Witkowie usytuowane jest w trzech budynkach: przy ul. Powstańców Wlkp. 17, przy ul. Jasnej 38 oraz w Kołaczkowie.

Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 6:30 – 16:30 (ul. Powstańców Wlkp.17), 6.15 – 16.15 (ul. Jasna 38) oraz od 7.00 – 14.00 (Kołaczkowo).
Podczas przerwy wakacyjnej przedszkole pełni dyżur. 

Przedszkole w Witkowie jest placówką 14-to oddziałową i w każdym roku szkolnym uczęszcza do niego około 300 dzieci w wieku od 3 do 6 lat.

Organem prowadzącym jest Gmina Witkowo, natomiast organem nadzorującym Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Dokumentem regulującym pracę przedszkola jest Statut Przedszkola.

W naszym przedszkolu:

 • posiadamy przestronne, funkcjonalne i estetycznie urządzone sale oraz dwa place zabaw,
 • zatrudniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną oraz personel administracyjno – obsługowy,
 • preferujemy twórcze i aktywne metody pracy z dziećmi,
 • organizujemy wiele atrakcyjnych imprez i wycieczek,
 • zapewniamy uczestnictwo w koncertach i spektaklach teatralnych,
 • proponujemy udział w konkursach artystycznych,
 • bierzemy udział w akcjach charytatywnych,
 • przygotowujemy dzieci do udziału w projektach ogólnopolskich,
 • organizujemy spotkania z interesującymi osobami w ramach preorientacji zawodowej,
 • współpracujemy ze środowiskiem lokalnym,
 • rozwijamy talenty przedszkolaków,
 • oferujemy pomoc psychologiczno – pedagogiczną,
 • wprowadzamy innowacje pedagogiczne.

Oferujemy bogatą gamę zajęć:

 • naukę języka angielskiego,
 • terapię logopedyczną,
 • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
 • zajęcia rewalidacyjne,
 • lekcje religii dla najstarszych dzieci.
Marta Mówi
Praca opiekuńczo – wychowawczo – dydaktyczna w Przedszkolu Miejskim „Bajka” w Witkowie dostosowana jest do potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka. Oparta jest na współpracy z rodzicami oraz partnerami przedszkola.