Oświadczenia

Wniosek o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola
Oświadczenie o zamieszkaniu
Oświadczenie o rodzinie wielodzietnej
Oświadczenie o samotnym wychowywaniu kandydata
Deklaracja o uczęszczaniu do przedszkola
Oświadczenie rodziców o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do przedszkola
Potwierdzenie woli przyjęcia dziecka
Oświadczenie o pracy zawodowej
Marta mówi