Kadra Pedagogiczna

Agata Woś

Praca z Dziećmi to jedna z wielu moich pasji, będących źródłem radości i satysfakcji.
Jestem nauczycielem dyplomowanym z wieloletnim doświadczeniem. Magisterskie studia pedagogiczne ukończyłam na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Systematycznie się doskonalę i dokształcam. Zdobyłam Pierwszy Stopień Specjalizacji Zawodowej w nauczaniu początkowym. Studia Podyplomowe z Terapii Pedagogicznej znacznie poszerzyły zakres moich kwalifikacji zawodowych.                                                                                

Od trzydziestu lat jestem związana z oświatą w Witkowie. Pracuję jako nauczyciel – wychowawca i terapeuta w Szkole Podstawowej nr 2 im. Lotnictwa Polskiego oraz jako terapeuta w Przedszkolu Miejskim „Bajka”.

Poprzez naukę i zabawę wpływam na wszechstronny rozwój dzieci, umożliwiam Im nabywanie kompetencji niezbędnych do zdobywania wiedzy i umiejętności, przezwyciężania rozmaitych niepowodzeń oraz rozwijania talentów i zainteresowań. W pełni wykorzystuję indywidualne predyspozycje Dzieci, aby mogły osiągać sukcesy na miarę swoich możliwości. Dbam o to, żeby moje oddziaływania pozytywnie wpływały na Ich życie, by czuły się szczęśliwe.

Pomagam Dzieciom rozwinąć skrzydła, aby mogły „wznosić się” jak najwyżej …

Dzieci są jak motyle na wietrze. Niektóre potrafią latać wyżej niż inne, ale każde z nich lata najlepiej jak może.  Po co więc porównywać je do reszty? Każde jest inne. Każde wyjątkowe. Każde jest piękne.

Clare Morrall

Woś Agata - Wicedyrektor