Kadra Pedagogiczna

Agnieszka Staszak

 

Moja praca zawodowa od wielu lat związana jest dziećmi. Obecnie jestem pedagogiem specjalnym, 6 rok pracuję w Przedszkolu Miejskim “Bajka” z dziećmi o potrzebie kształcenia specjalnego. Wcześniej pracowałam jako wychowawca w Domu Dziecka w Gnieźnie.

Ukończyłam:

  • studia magisterskie – Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na kierunku pedagogika,
  • kurs kwalifikacyjny z zakresu oligofrenopedagogiki dla nauczycieli i wychowawców placówek dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie,
  • studia podyplomowe w Gnieźnieńskiej Wyższej Szkole Humanistyczno-Menedżerskiej “Milenium” w zakresie Zintegrowana edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna,
  • studia podyplomowe w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w zakresie pedagogika specjalna.

Staszak Agnieszka