Kadra Pedagogiczna

Danuta Sosnowska

Jestem nauczycielem dyplomowanym, ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, na kierunku pedagogika w zakresie wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. Posiadam wieloletni staż pracy w placówkach oświatowych.

Praca z dziećmi jest dla mnie wciąż inspiracją i wyzwaniem do poszukiwania ciekawych pomysłów i nowych rozwiązań  w pracy oraz własnego rozwoju zawodowego.

Sosnowska Danuta