Kadra Pedagogiczna

Justyna Gromadzińska

 

  • nauczyciel dyplomowany
  • licencjat w zakresie edukacji elementarnej z terapią pedagogiczną
  • magister pedagogiki o specjalności kształcenie zintegrowane
  • studia podyplomowe- logopedia
  • studia podyplomowe- zarządzanie oświatą
  • doświadczenie zawodowe- 14 lat
  • obecnie wychowawca dzieci z oddziału Przyjaciele Pszczółki Mai i logopeda

Gromadzińska Justyna