Kadra Pedagogiczna

Kamila Dolata

 

Jestem nauczycielem dyplomowanym z wieloletnim stażem i doświadczeniem pedagogicznym, mgr pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, terapeuta przedszkolny.

Ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku pedagogicznym w zakresie wychowania  przedszkolnego i nauczania początkowego. Posiadam  kwalifikacje do prowadzenia zajęć korekcyjno – kompensacyjnych z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Systematycznie pogłębiam wiedzę i podnoszę kompetencje zawodowe  uczestnicząc w wielu kursach, warsztatach i szkoleniach. Praca z dziećmi daje mi pełną satysfakcję zawodową, jest wielkim wyzwaniem i ogromną radością. Każdy sukces, każde powodzenie i radosny uśmiech dziecka to  dla mnie najwspanialsza nagroda za zaangażowanie i trud włożony w pracę.

Dolata Kamila