Kadra Pedagogiczna

Katarzyna Biegańska

Jestem absolwentką podyplomowych studiów z zakresu „Edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej z elementami tańca” oraz filologii germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Ukończyłam liczne szkolenia i warsztaty umożliwiające mi dalszy rozwój zawodowy, realizację stawianych sobie celów oraz kreatywne, innowacyjne i nieszablonowe podejście do rozwoju wychowanków. Moje zainteresowania psychologią dziecięcą tworzą bazę do odpowiedniego podejścia do każdego dziecka jako indywidualności. Jako nauczyciel i wychowawca grupy kieruję się mottem:

 „Nie dawaj dzieciom gwiazdki z nieba, pozwól im nauczyć się latać, wtedy zobaczą, że za tym pierwszym niebem jest następne, a im mocniej będą musiały napracować się, żeby tam dolecieć, tym większa będzie ich radość po dotarciu do celu…”

(Beata Pawlikowska)

Biegańska Katarzyna