Kadra Pedagogiczna

Maria Lisiecka

 

Ukończyłam Akademię im. Jana Długosza w Częstochowie na kierunku: Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe. W roku 2012 uzyskałam stopień awansu nauczyciela dyplomowanego. Wiedza i doświadczenie zdobyte na przestrzeni lat oraz udział w licznych kursach i szkoleniach umożliwiają mi sumienne wykonywanie pracy, a miłość do dzieci na wykonywanie tej pracy z pasją i zaangażowaniem.

W pracy kieruję się mottem:

„Powiedz mi, a zapomnę, pokaż mi, a zapamiętam, pozwól mi zrobić, a zrozumiem”.

(Konfucjusz)

Lisiecka Maria