Kadra Pedagogiczna

Milena Wejerowska

 

Z wykształcenia, jak i z zamiłowania, jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego. Ukończyłam studia pedagogiczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, a także kurs Nauczyciela Montessori w Polskim Instytucie Montessori. Pragnąc skutecznie komunikować się z dzieckiem, a także głębiej zrozumieć jego emocje, odbyłam szkolenie Skutecznego Nauczyciela prowadzone przez Polskie Centrum Edukacji Gordona.

Na stanowisku nauczyciela wychowania przedszkolnego pracuję od 2013 roku. Uwielbiam obserwować, jak dzieci chłoną świat wszystkimi zmysłami. Przebywanie z nimi dostarcza mi dużo przyjemności oraz satysfakcji. Niezwykle ważne jest dla mnie, by każde dziecko czuło się wartościowe i bezpieczne. Moich wychowanków traktuję w sposób podmiotowy, szanując ich potrzeby, pragnienia i wybory.

Za najważniejszy cel pracy z dziećmi stawiam sobie zbudowanie w nich głębokiej wiary we własne możliwości. Myślę, że okres pobytu w przedszkolu powinien być najpiękniejszym czasem w życiu każdego dziecka.

Wejerowska Milena