Kadra Pedagogiczna

Sylwia Nowicka

 

Jestem nauczycielem dyplomowanym. Ukończyłam  studia licencjackie  na kierunku: Edukacja elementarna z terapią pedagogiczną. Swoją edukację kontynuowałam na studiach magisterskich o specjalności: pedagogika opiekuńcza-wychowawcza. Ukończyłam także studia podyplomowe na specjalnościach: logopedia  i oligofrenopedagogika.  Obecny mój staż pracy to 12 lat.

W swojej pracy kieruje się słowami cenionego pedagoga Janusza Korczaka:

„Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat.”

Nowicka Sylwia