Kadra Pedagogiczna

Sylwia Wiatrowska

 

Ukończyłam studia licencjackie na kierunku pedagogika o specjalności edukacja elementarna z terapią pedagogiczną w Wyższej Szkole Humanistyczno-Menedżerskiej „Milenium” w Gnieźnie oraz studia magisterskie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku pedagogika o specjalności wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe.
Jestem wychowawcą w grupie przedszkolnej oraz terapeutą.
W zawodzie nauczyciela pracuje od 2008 r.

W pracy staram się być nauczycielem twórczym i kreatywnym.  Muzyka, taniec i śpiew to aktywności, których z pewnością nie zabraknie na moich zajęciach. W kontaktach z najmłodszymi opieram się na zbudowaniu atmosfery pełniej zaufania i poczucia bezpieczeństwa.  Moim celem jest kształtowanie w dzieciach postawy samodzielności oraz wiary we własne możliwości. Praca z dziećmi  daje mi ogromną satysfakcję i poczucie spełnienia zawodowego. Zawsze największą dla mnie nagrodą jest uśmiech moich podopiecznych. 

Wiatrowska Sylwia